Teambuilding kan vara en nyckel till högre och bättre prestationer. Grunden i ett gott samarbete är att gruppens deltagare prioriterar gruppens bästa, istället för främst fokusera på sin egna vinning. En väsentlig förutsättning för att individer ska vilja arbeta för gruppens bästa, är att gruppmedlemmarna har personliga relationer. Den lyckade teambuildingen innehåller oftast två viktiga faktorer, en aktivitet att genomföra tillsammans och en avslutande gemensam måltid. Vi på Caterbee erbjuder möjligheten att med bara tre enkla steg få den gemensamma måltiden på plats och här nedan bjuder vi på ett förslag på en mycket uppskattad teambuilding aktivitet.

Circles of Influenceär en givande teamövning som skildrar en grupps prioriteringar och som åtskiljer individuella respektive kollektiva prioriteringar. Syftet med denna teamövning är att definiera en grupps prioriteringar samt få gruppmedlemmarna att se sin betydelse och påverkan i gruppen.

Gruppstorlek: 2-40
Tidram: 30-120 min
Material: Post-it, Pennor, Whiteboard

Idé för teambuilding

Hur gå till väga:

Steg 1: Projektledaren ritar upp två cirklar på en whiteboard, en Circle of Concern och en Circle of Influence. Circle of Concern är
det som individer bryr sig om men inte kan påverka medan Circle of Influenceär en situation som individer kan påverka.

Steg 2: Be samtliga att skriva ned saker som påverkar gruppen, både internt och externt på post-it lappar.

Steg 3: Uppmana samtliga av deltagarna att placera post-it lapparna i antingen i Circle of Concern alternativt Circle of Influence utefter vad de anser att respektive post-it passar bäst. Placeringarna av post-it lapparna ska vara ett kollektivt beslut.
Skapar ideér - Teambuilding
Steg 4
: Nu, dra igång diskussionen. Få deltagarna att reflektera över följande frågor:

  • Vilka iakttagelser eller tankar väcks när ni/du ser på respektive cirklar?
  • Vilka handlingar kan ni/du vidta för att påverka de moment som ni faktiskt kan påverka?Samtala - Teambuilding
  • Hur ska ni/du hantera de moment i Circle of Concern, som ni inte kan påverka

Att regelbundet ha teamövningar på er arbetsplats, kommer skapa en starkare vi-känsla. Prova er fram och se vad som passar er!

Kategorier: Inspiration

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *